Afsløring : Prins Joachim har aldrig skullet arbejde 20 timer om ugen

Posted by: on jun 8, 2016 | No Comments

Officielt arbejder Prins Joachim 20 timer om ugen for Forsvaret. Reelt er der nærmere tale om, at han arbejder 20 timer – om året.

- Det virker som en form for ”damage control” fra hoffets side. Efter alle de skriverier der har været i kølvandet på, at han forlod Schackenborg til fordel for de rige jetsetvenner nord for København, har man behov for at vise, at han har en eller anden form for berettigelse – selv om den kan være vanskelig at få øje på. Det virker som et alibijob med noget, der kunne minde om en jobfunktion.

Sådan lød det fra journalisten Jens Høvsgaard, da han i maj overfor Se & Hør vurderede den stilling hos Forsvaret, som Prins Joachim var tiltrådt i november 2015.

Ugebladet kunne samtidig fortælle, at prinsen skulle arbejde 20 arbejde om ugen. Hvilket Prins Joachim dog ikke ville blive aflønnet for, da han i forvejen modtager apanage.

Læs også : Margrethes helikopterlandingsplads udløste kæmperegning

Journalista.dk kan via aktindsigter opnået hos Forsvaret afsløre, at der dog aldrig har været tale om, at Prins Joachim skulle arbejde bare i nærheden af 20 timer om ugen. I stedet viser de fremsendte dokumenter, at prinsens tilknytning til Forsvaret mere har karakter af et protektorat.

Del af notat fra Forsvaret om Prins Joachims tilknytning

Del af notat fra Forsvaret om Prins Joachims tilknytning

 

 

 

 

 

 

Hverken eget kontor eller telefonnummer

Forsvaret forventninger til Prins Joachim, fremgår af af notatet ”Indstilling af HKH Prins Joachim som særlig sagkyndig i forhold vedrørende reserven og frivillig”, som blev udarbejdet af Forsvarsministeriet den 17. maj 2015 :

- HKH Prins Joachim er protektor for Reserveofficersforeningen, og derfor foreslås det, at HKH Prins Joachim knyttes til implementeringsarbejdet som særlig sagkyndig vedrørende anvendelsen af personel af reserven og frivillige i Forsvaret og Hjemmeværnet.

Læs også : Canada-rejser sprang budgettet : 419.685 kroner over forventet

Tilknytningen beskrives i notatet blandt andet på denne måde :

- Moderniseringsstyrelsen har været hørt i relation til eventuelle forvaltningsretlige eller øvrige problemstillinger ved at knytte HKH Prins Joachim som oberst og særlig sagkyndig til opgaven. Moderniseringsstyrelsen har tilsluttet sig en løsning, hvorefter HKH Prins Joachim tildeles en rådgivende funktion og således ikke en egentlig ansættelse. Der vil ikke være fastsat en fast arbejdstid i stillingen, idet arbejdstiden vil variere afhængig af opgavernes karakter.

Læs også : Spareborgmester med hang til dyre hoteller og eksklusive vine

Den varierende arbejdstid understreges fx også af, at Prins Joachim ikke har fået stillet nogen telefon til rådighed. Af de fremsendte dokumenter fremgår også, at prinsen heller ikke har instruktionsbeføjelser overfor ansatte i Forsvaret.

Hvilket ellers burde have været tilfældet, hvis der havde været et egentligt indhold i hans stilling.

Ikke truffet én eneste beslutning

Positioner på oberstniveau vil normalt medføre, at der løbende træffes egentlig afgørelser eller andre former for beslutninger, som der efterfølgende vil kunne søges aktindsigt i. Eksempelvis ved ansættelse af underordnede, eller hvor der bestilles leverancer til forsvaret.

Læs også : Ulrik Haagerups 4 stjernede pendlerliv – betalt over licensen

På trods af at Prins Joachim ifølge pressemeddelelser og udtalelserne til Se & Hør skulle have været ansat i 20 timer om ugen siden november, har Forsvaret ikke været i stand til at finde én eneste forvaltningsafgørelse, som indenfor det seneste halve år er truffet af prinsen.

På tilsvarende måde har det også været meget overskueligt, hvilke udgifter der har været i forbindelse hans tilknytning til Forsvaret. I alt er det ifølge udleverede aktindsigter blevet til to tjenesterejser til Jylland, hvilket synes at kunne rummes indenfor to normale arbejdsdage.

Eller hvad der svarer til, at Prins Joachim indenfor 6-7 måneder i alt har arbejdet 16 timer – eller i gennemsnit 2,5 timer om måneden for Forsvaret.

Hverken Forsvaret eller Kongehuset er vendt tilbage på Journalista.dk’s henvendelser.

Rejseudgifter afholdt af Forsvaret for Prins Joachim

Rejseudgifter afholdt af Forsvaret for Prins Joachim

Like & del vores artikler:

Comments

comments