Afsløring : Grønland får kun minimal andel af eventuelt overskud

Posted by: on okt 21, 2014 | One Comment

Drømmene har været store, og ambitionerne om at blive en nordatlantisk oliestat udtalte. Men bliver der fundet olie i den grønlandske undergrund, kan der være meget langt til de vanvittige milliardbeløb der har været luftet – i hvert fald for det grønlandske samfund.

Til gengæld står selskaberne der finder olien til at sikre sig langt størstedelen af indtægterne, da de kun skal betale overraskende små andele af det overskud der eventuelt måtte blive hentet hjem på olieudvidingen til Grønland. Tjener de omvendt ikke på olien, får det grønlandske samfund heller ikke én eneste krone i såkaldte royalties og vil have stillet sin undergrund gratis til rådighed for de multinationale selskaber.

Sommerhalvåret højtid for olieeftersøgning
Efterhånden som sommeren nærmer sig, begynder de store udenlandske olieselskaber også at gøre klar til eftersøgning efter først og fremmest olie i de grønlandske farvande. Undersøgelser som ikke kun løber op i milliardudgifter for selskaberne, men som også skal give et klart fingerpeg om hvorvidt det overhovedet er realistisk at omdanne Grønland til en nordatlantisk udgave af oliestaten Kuwait.
For at få fastlagt om der er olie der i givet fald vil kunne udvindes i den grønlandske undergrund, har oprindeligt Hjemmestyret og nu Selvstyret indgået en lang række aftaler med hovedsageligt udenlandske olieselskaber, som for egen regning og risiko har boret i undergrunden.
Indtil nu har det store spørgsmål været, hvordan fordelingsnøglen vil være for de indtægter der måtte følge med et eventuelt olieeventyr. Eller sagt på en anden måde : Hvor stor andel af indtægterne får Grønland, og hvor meget beholder olieselskaberne selv? På baggrund af aktindsigter i en række af de aftaler der er indgået mellem Selvstyret/Hjemmestyret og olieselskaberne, kan Aviisi.gl nu løfte en afgørende del af sløret for fordelingsnøglen.

Klar økonomisk gevinst for selskaberne
Blandt aftalerne er en meget typisk og dermed også retvisende for hvordan tingene er blevet grebet an, indgået mellem Hjemmestyret og Esso Exploration Greenland Limited, Husky Oil Operations Limited og NunaOil A/S i oktober 2007. De to udenlandske selskaber har hver ejerandele på 43.75%, mens NunaOil A/S alene satte sig på de resterende 12.5% i det pågældende eftersøgningsområde. En fordeling der kan få afgørende betydning, hvis der opnås et overskud i det selskab parterne samarbejder i omkring olieudvindelsen.
Ud over at skulle dele et sådant mellem sig i henhold til ejerandelene, skal der også betales andele til Selvstyret i form af produktionsafgifter. Et forhold der hovedsageligt fremgår af aftalens §11, hvis stk. 2 har følgende ordlyd :
”Rettighedshaveren (Esso, Husky Oil og NunaOil, red.) skal, under iagttagelse af punkt 1103-1118 til RD (Råstofdirektoratet, red.) betale produktionsafgifter af produktionen fra udnyttelsestilladelsen, der udstedes i henhold til denne efterforskningstilladelse. Produktionsafgifterne, som opgøres og betales separat for hver enkelt udnyttelsestilladelse, omfatter:
a. En overskudsroyalty på 7.5% af det i henhold til punkt 1107 og 1108 opgjorte beregningsgrundlag,
b. I tillæg til royalty under punkt 1102.a betales en overskudsroyalty på 10 procent af det i henhold til punkt 1107 og 1109 opgjorte beregningsgrundlag,
c. I tillæg til royal under punkt 1102.a og b betales en overskudsroyalty på 12.5 procent af det i henhold til punkt 1107 og 1110 opgjorte beregningsgrundlag”.

Ses der bort fra den noget juridisk-tekniske måde at opgøre indtægterne til det grønlandske samfund på af den olie som hentes op fra undergrunden, fremstår konklusionen klar :
1. Bliver der fundet olie, er selskabet stiftet af Esso, Husky Oil og NunaOil sikre på at kunne få lov til at udvinde den,
2. Det grønlandske samfund er kun sikret en meget lille andel af de indtægter, der måtte blive genereret på baggrund af olieudvindingen, og
3. NunaOils ejerandel i selskabet er så lille, så dette ikke ændrer afgørende på Grønlands eventuelle indtægter.

Grønland risikerer at forære undergrunden væk
Men det måske største problem ligger i, at Grønland alene får indtægter fra den olie der måtte blive hentet op af undergrunden, hvis driftsselskaberne styret af udenlandske olieselskaber rent faktisk er i stand til at skabe et overskud. Er de eksempelvis dårlige forretningsmænd eller forsøges overskuddet kunstigt nedbragt for at spare royaltyudgifterne til det grønlandske samfund, har Grønland reelt foræret sin olie væk til selskaberne.
Det kan være en af grundene til, hvorfor at de store olieselskaber har stået i kø for at få adgang til den grønlandske undergrund.

Like & del vores artikler:

Comments

comments

1 Comment

  1. Lars
    februar 21, 2015

    Testing

    Reply

Leave a Reply