Bag administrationsomkostningerne : Fundraising medfører store udgifter for godgørende organisationer

Del artiklen her:

Når godgørende organisationer samler ind, er det langt fra alle midlerne, der går til det udtalte formål. Blandt årsagerne er, at der bruges store summer på fundraisingen.

6 procent.

Så stor en del af budgettet går som tommelfingerregel til administration, når man ser på pengestrømmene hos de godgørende organisationer. Det fremgår af en undersøgelse udarbejdet af Journalista.dk og som indeholder de store spillere på det danske marked indenfor international nødhjælp : Folkekirkens Nødhjælp, Amnesty International, Læger Uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam IBIS, Red Barnet, Røde Kors, SOS Børnebyerne og UNICEF Danmark. Store organisationer som ifølge deres seneste årsregnskaber i alt omsatte for i størrelsesordenen 4 milliarder kroner, hvoraf Røde Kors tog den klart største bid via en årsomsætning på 1.623.872.000 kroner. Med administrationsomkostninger på omkring 6 procent betyder det, at denne gruppe af organisationer ifølge deres seneste regnskabsår, brugte i størrelsesordenen en kvart milliard kroner på at administrere de mange projekter.

Læs også : Landsindsamlingernes ukendte bagside : Helt op til 90 procent af donationerne går til administration

Bag det store administrationsbeløb gemmer der sig ikke kun en lang række forskellige udgifter, men også forskellige måder at gøre tingene op på.

 

Amnesty : Løn spiller afgørende rolle for administrationsomkostninger

En af de organisationer som ligger meget tæt på undersøgelsens resultat, er den danske afdeling af Amnesty International. Herfra lyder det fra økonomichef Poul Danstrup Andersen, at en stor del af denne organisations administrationsomkostningerne skal henføres direkte til de udbetalte lønninger :

– Administrationsprocenten viser den andel af organisationen indtægter, der anvendes til administration. Procenten er her opgjort som den andel af lønomkostningerne, der vedrører personale direkte beskæftiget med administrative opgaver samt den forholdsmæssige andel af fællesudgifter som eksempelvis husleje og afskrivninger, som svarer hertil sat i forhold til de indsamlede beløb.

Ifølge Poul Danstrup Andersen bruger Amnesty Internationals danske afdeling typisk omkring 6% af sit budget på administration, hvilket man anser for at være et fornuftigt leje :

– Administrationsprocenten var i øvrigt helt den samme i 2016. Vi har ikke skåret ned eller brugt yderligere midler til administration i 2017 sammenlignet med året før, men vi tilstræber løbende at begrænse udgifterne til administration så meget, som det er foreneligt med faktisk at få løst opgaverne.

En væsentlig udgift hos andre af de godgørende organisationer i undersøgelsen, er den foundraising der eksempelvis foretages af unge løst ansatte medarbejdere på torve i større byer. Hos Mellemfolkeligt Samvirke (MS) henviser man til sit årsregnskab i forhold til, hvor store udgifter, man har denne form for administrativt arbejde. Et årsregnskab der på denne måde, giver et vist indblik i udgifternes størrelse :

– Den fortsatte opbygning af supporterprogrammet under indtægtslinjen Branding og fundraising har betydet at knap 23.100 medlemmer og bidragsydere støtter MS´ arbejde. I 2017 blev visse fundraising initiativer forsinket eller nedskaleret, så de samlede udgifter endte på 2.3 millioner kroner under det budgetterede.

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*