Dommer kørte uden billet og angreb kontrollør : Jeg er dommer, kender dig godt og behandler dit firmas retssager – og du er selv ude om vold begået mod dig

Del artiklen her:

Ifølge Den Særlige Klageret misbrugte en retsassessor fra Københavnsområdet sin stilling, da hun i forskellige sammenhænge optrådte upassende overfor medarbejdere ved et offentligt busselskab.

Dommere er normalt tilbagetrukne typer, der i fritiden sjældent skilter med, hvordan de bruger deres arbejdsdag. Det er blandt årsagerne til, at Den Særlige Klageret, der foretager vurderinger af handlinger foretaget af dommere og andre medarbejdere ved stomstolene, sjældent udtaler kritik af de i flere sammenhænge Grundlovsbeskyttede embedsmænd.

Men det har netop været tilfældet i en sag fra Københavnsområdet, da Den Særlige Klageret tidligere på ugen afsagde dom i en markant sag. Det mod en kvindelig retsasessor, som er niveauet lige under dommer – men som typisk agerer på egen hånd og derfor eksempelvis kan afsige domme.

Læs også : Skandaleramt dommer hånede sørgende efterladt : Godt du ikke har flere forældre der kan dø

Sagen tog sig udgangspunkt i en situation, der efteråret 2019 opstod i en af Movias busser i det storkøbenhavnske område. Her blev den i dommen anonymiserede retsassessor bedt om at fremvise en gyldig billet, hvilket hun ikke kunne. Ifølge dommen oplyste klagerens advokat Hans Madsen overfor Klageretten, at retsassessoren havde fortalt kontrolløren, at hun på ingen måde ønskede at snyde :

– Advokat Hans Madsen har i brev af 28. februar 2020 til retspræsidenten anført navnlig, at A og C (billetkontrollører, red.) primo december 2019 forsøgte at give retsassessor B en kontrolafgift i bus X, hvilket hun afviste med den begrundelse, at hun ikke havde prøvet at snyde, at hun var dommer ved Retten X, og at hun behandlede Movias sager i … C opgav på den baggrund af give retsassessor B en kontrolafgift.

 

Retsasessor : Erklærede sig ikke inhabil i voldssag mod billetkontrollør

I forlængelse af ordvekslingen undgik retsasessoren at betale kontrolafgiften for at køre uden billet, hvilket ifølge Den Særlige Klageret i sig selv medførte kritik :

– Klageretten finder, at udtalelsen er egnet til at blive forstået på den måde, at retsassessor B mente, at hun skulle fritages for kontrolafgift på grund af sin stilling. Klageretten finder på den baggrund, at udtalelsen har været utilbørlig, og udtaler sin misbilligelse.

Læs også : Arving i opgør mod bobestyrer og skifteret : Vi ønsker hende ikke – men retten kræver vi skal bruge hende

Men her stoppede kritikken fra Klageretten dog ikke, da det af dommen samtidig fremgår, at der havde været et yderligere sammenstød mellem parterne. Det i forbindelse med en sag, hvor retsassessoren pludselig havde brudt ind i en domsforhandling, da hun på en særdeles offensiv måde havde overtaget vidneafhøringen. Det vel og mærke i en sag, som omhandlede samme kontrollørs bødeuddeling til en anden passager uden billet – hvilket havde afstedkommet vold begået mod denne. Et forhold som ugens dom blandt andet beskriver på denne måde :

– B (den anonymiserede retsassessor, red.), afviser, at hun under vidneforklaringen optrådte intimiderende over for A (billetkontroløren, red.). Hun har ingen erindring om at have mødt A i forbindelse med billettering i bus X, men det kan sagtens have været tilfældet, da hun ofte tager denne bus. Hun havde i efteråret 2019 et defekt rejsekort og husker svagt, at dette blev påtalt af en billetkontrollør. Hun finder det intimiderende, at der blandes et fuldstændig privat forhold ind i klagen.

 

Uvist om sagen får konsekvenser for retsasessor – og slap for at betale bøde for at køre uden billet

Den noget alternative vidneafhøring begrundede asessoren med, at Movias kontrollører skulle optræde som uaftoriserede politifolk. En tilgang Den Dærlige Klageret dog afviste :

– Klageretten lægger herunder til grund, at retsassessor B antydede, at A selv var skyld i den vold, han var blevet udsat for under udførelsen af sit arbejde, og blandt andet spurgte, om A troede, at han var politimand eller lignende.

Læs også : Dommer havde ikke styr på juraen ved udvisning af Levakovic-gangster – bruger også stillingsbetegnelser hun ikke har

Om sagen får nogle egentlige konsekvenser for retsasessoren, er dog et åbent spørgsmål. Dette skyldes at det ikke fremgår af dommen, om hun eksempelvis har fået en tjenestelig påtale grundet sine udfald mod buskontrolløren. På samme måde som det heller ikke fremgår, om hun skal betale den bøde, hun havde været i stand til at tale sig ud af, ved at henvise til sit job.

Del artiklen her:
1 Comment

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*