6 kommuner udsender enslydende reklamebreve for samme internetudbyder – som de påstår selv at have skrevet

Del artiklen her:

Nogle gange siges flere at kunne få samme tanke. Men i tilfældet med udsendelser af reklameskrivelser for samme internetudbyder, synes der dog at være tale om mere end en tilfældighed.

Fibia

– Dette brev er en servicemeddelelse fra Odsherred Kommune med en opfordring til at støtte etableringen af højhastighedsinternet på Nakkehalvøen. Nakkehalvøens Bredbåndsgruppe er i dialog med forsyningsselskabet Fibia om at etablere fibernet til helårsboliger og sommerhuse i jeres område, hvis tilslutningen er tilstrækkelig stor.

Sådan lyder indledningen på det brev, som Odsherred Kommune rundsendte til sine indbyggere i midten af juli sidste år. Det for på den måde at gøre reklame for internetudbyderen Fibia, som på daværende tidspunkt forsøgte at få lokal opbakning til at sælge sine ydelser til indbyggerne i den lille sjællandske kommune.

Læs også : Kommune sat på plads : Indgik ulovlig aftale om gratis internet

En skrivelse der på mange måder lignede den, som også Syddjurs Kommune udsendte til sine borgere i slutningen af 2017. Her indledte man blandt andet opfordringen til at støtte op om Fibia på denne måde :

– Dette brev er en servicemeddelelse fra Syddjurs Kommune med en opfordring til at støtte op om højhastighedsinternet i området Fyrbakken i Syddjurs Kommune.

En indledning der også i høj grad gik igen, da Norddjurs Kommune den 5. december i 2017 udsendte en opfordring til sine indbyggere om at støtte Fibias projekt i denne del af Jylland :

– Dette brev er en servicemeddelelse fra Norddjurs Kommune med en opfordring til at støtte op om højhastighedsinternet i Bønnerup og Bønnerup Strand.

Reklameskrivelser fra kommuner til fordel for Fibia

 

Kommune på trods af identisk ordlyd : Vi har selv skrevet teksten

Indledninger der langt fra er enestående, for de kendes også fra flere andre kommuner. Vel og mærke alle brugt i forbindelsen med promoveringen af Fibias produkter, som ikke kun Norddjurs Kommune, Odsherred Kommune og Syddjurs Kommune alle synes at have haft særdeles stor sympati for. Det skyldes at også Faxe Kommune, Kalundborg Kommune og Lolland Kommune har udsendt breve, hvor så mange passager går igen, at der må anses for at være tale om reelt enslydende breve.

Læs også : Borgmester anbefalede via eBoks konkurrent på bekostning af lille lokalt firma : Nægter at svare på lokal forretningsdrivendes nødråb

På trods af det påfaldende store sammenfald, fastholder man fra flere kommuners side, at man selv har skrevet brevene. Således lyder det eksempelvis i en email, som Journalista.dk har fået adgang til, at man fra Norddjurs Kommune fastholder, der er tale om et brev kommunen selv har udfærdiget – og at Fibia på ingen måde har været involveret :

– Vi har selv skrevet brevet. Fibia har ikke været involveret i at skrive det.

 

Syddjurs Kommune : Brevet er skrevet af en freelancejournalist

Men når man spørger presseafdelingen hos Syddjurs Kommune, er der tale om et brev, som er skrevet af en freelancejournalist :

– Brevet som du omtaler er skrevet af Syddjurs Kommune oprindeligt og en række kommuner har efterfølgende brugt det som grundlag for lignende indsatser. Brevet blev skrevet af freelance journalist Mogens Greve som blev betalt for opgaven – og kom altså ikke fra Fibia.

Læs også : Borgmester til angreb på lille forretningsdrivende : Udsender spammails via eBoks – til fordel for gigantisk konkurrent

Hos Faxe Kommune ønsker man ikke at forholde sig til, hvem der har skrevet brevet – men i stedet at der på trods af ordlyden, ikke er tale om en reklameskrivelse til fordel for Fibia :

– Vores overvejelser, inden vi sendte meddelelsen, gik netop på, at vi som kommune selvfølgelig hverken må eller vil reklamere for private firmaer. Derfor har vi selvfølgelig formuleret brevet på en måde, så det efter vores opfattelse netop ikke er reklame for et bestemt firma, men alene, som nævnt, en oplysning om, at der afholdes et borgermøde for alle interesserede. Som kommune har vi en lovlig interesse i, at infrastrukturen på IT-området er veludbygget også i de mere tyndt bebyggede områder af kommunen, og derfor mener vi også, at vi lovligt kan gøre borgere opmærksom på muligheden for at få fibernet til deres område, så længe vi ikke favoriserer ét firma frem for et andet. At opbygningen af brevene ligner hinanden skyldes ikke, at Fibia har hjulpet med udarbejdelsen af brevet, men tværtimod at vi har god erfaringsudveksling i kommunerne, bl.a. ved drøftelser i forskellige fora.

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*