Løj om kæmpe sponsorat til landsholdsstjerne : Kommune forsøgte at skjule mærkværdig konstruktion

Del artiklen her:

I flere måneder nægtede Guldborgsund Kommune, at man støttede de forsvarende kvindemestre i håndbold Nykøbing Falster med et kontant beløb. En tilbageholden der kan skyldes, at årsagen til den store sponsoraftale fortaber sig noget i det uvisse.

– Vi har ikke indgået nogen sponsoraftale med Nykøbing Falster Håndboldklub.

Sådan lød den korte udgave af en email, som Guldborgsund Kommune sommeren 2017 sendte til Journalista.dk. Af emailen fremgik således, at Guldborgsund Kommune som en af de få kommuner, ikke støttede en lokal eliteidrætsklub med kontante beløb. Ifølge de første tilbagemeldinger fra kommunen, havde man blot indgået en aftale med Nykøbing Falster Håndboldklub, som i mesterskabssæsonen 2016/2017-sæsonen blandt andet rådede over profiler som Kristina “Mulle” Kristiansen, om brugen af byens håndboldhal.

Læs også : Busindpakning til den store guldmedalje : Ikast-Brande bruger kvart million på folie til håndboldbus

Først efter en meget langvarig sagsbehandling erkendte kommunen, at man i 2016/2017-sæsonen støttede håndboldklubben med et grundbeløb på 620.000 kroner. En 4-dobling på få år, da Guldborgsund Kommune i 2011 støttede sine håndbolddamer med 150.000 kroner. Hertil kom forskellige bonusordninger der gjorde, at skatteydernes omkostninger til Nykøbing Falster Håndboldklub i 2016/2017-sæson udgjorde omkring 750.000 kroner.

Forhold der fremgår af aktindsigter, som Journalista.dk har opnået hos Guldborgsund Kommune. Det i aftaler som kommunen har indgået med håndboldklubben, hvis elitedel er organiseret i anpartsselskabet Guldborgsund Håndbold.

Guldborgsund Kommunes vurdering af værdien af ydelser fra Guldborgsund Håndbold ApS og Nykøbing FC

 

Økonomisk støtte til sportsklubber kræver dokumentation for markedspris

Ifølge de fremsendte bilag til Journalista.dk, blev sponsoraftalen med håndboldklubben indgået på baggrund af en ansøgning, som Guldborgsund Håndbold ApS indsendte til Guldborgsund Kommune. Med andre ord skulle tildelingen af tilskud reelt ske først, inden man fra kommunens side indgik aftaler med klubben om, hvad skatteyderne ville få til gengæld for den kontante økonomiske støtte.

Læs også : Borgmesterens konto betaler alle byrådsmedlemmers sæsonkort til Superligaen – på skatteydernes regning

Netop her i kan ligge et afgørende problem for den kontante kommunale støtte til ikke kun Guldborgsund Håndboldbus ApS, men også en lang række lignende sponsoraftaler indgået mellem andre klubber og deres lokale elitehold. For som det fremgår af Guldborgsund Kommunes forvaltnings indstilling til lokalpolitikerne i kommunen, krævede et kontant tilskud til håndboldklubben, at der var tale om en egentligt business-to-business-aftale :

– Statsforvaltningen har i en lignende sag vedrørende Viborg Kommune udtalt, at en kommune i forbindelse med indgåelse af aftaler med en professionel klub skal sikre, at aftalen indgås på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra kommunen. En sådan forudgående undersøgelse kan fore eksempel indebære sammenlingning med andre lignende lovlige kontrakter eller indhentelse af vurderinger fra reklamebureauer eller andre sagkyndige. Statsforvaltningen finder, at det ikke er tilstrækkeligt, at kommunen lægger til grund, at de priser håndboldklubben oplyser, at den forlanger af andre sponsorer, er markedsprisen.

Lejeaftale indgået mellem Guldborgsund Håndbold ApS og Guldborgsund Kommune omkring brugen af opvisningshal og tilsagn om støtte

 

Årsag til stigning : Lejen for kommunal hal stigende

Men da Guldborgsund Kommune den 10. marts 2016 oplyste håndboldklubben om tildelingen af økonomisk tilskud, er begrundelsen for en stigning i forhold til tidligere år langt fra én, som handler om de købte ydelser hos Guldborgsund Håndbold ApS :

– Økonomiudvalget besluttede at godkende et sponsorat for en 2 årig periode med 620.000 kroner per år. Mertilskuddet fra sidste års 500.000 kroner til de 620.000 kroner begrundes i NFHs (GH) betaling til Nykøbing F. Hallen på 120.000 kroner årligt. Såfremt NFH (GH) kvalificerer sig til deltagelse i semifinalen, vil ansøgning om yderligere sponsorat vurderes på ny.

Læs også : Socialdemokratisk byrådsmedlem : Mine gratis fodboldbilletter rager ingen

Samtidig viser et referat fra et økonomiudvalgsmøde i Guldborgsund Kommune den 7. marts 2016, at man fra klubbens side havde ansøgt om 800.000 kroner plus moms og udgifter til produktion af kommunens reklamer.

Heller ikke i denne forbindelse synes spørgsmålet om køb af ydelser hos håndboldklubben at spille afgørende ind, da ansøgningen mere fremstår som et forsøg på at opnå økonomisk tilskud fra kommunen, end et grundlæggende forsøg på at sælge den egentlige ydelser.

Skrivelse om støttetilsagn fra Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Håndbold ApS

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*