Trafikselskab dækker over dømt dommer – nu har det lidt endnu et juridisk nederlag i bestræbelserne på at skjule navnet

Del artiklen her:

Det offentlige trafikselskab Movia går meget langt i bestræbelserne på at undgå at oplyse, hvilken dommer der er dømt for at have misbrugt sin stilling.

– Jeg er dommer, kender dig godt og behandler dit firmas retssager – og du er selv ude om vold begået mod dig

Sådan lød den korte udgave af en samtale, som en retsasessor, niveauet lige under byretsdommer men med mulighed for på egen hånd at afsige domme og kendelser, havde i en af Movias busser tilbage i efteråret 2019. En fremgangsmåde der efterfølgende medførte en klage til den såkaldte Særlige Klageret, der er disciplinærinstans for ansatte ved domstolene.

Læs også : Kommunalt selskab dækkede over dømt dommer der behandlede dets sager – nu er begrundelsen for hemmeligholdelse blevet underkendt

I slutningen af januar faldt Klagerettens afgørelse som slog fast, at retsassessoren havde optrådt på en måde, som ikke var forenelig med de krav, man med rette kan stille til en embedsmand på dette niveau. Retten skrev i denne forbindelse blandt andet :

– Klageretten finder, at udtalelsen er egnet til at blive forstået på den måde, at retsassessor B mente, at hun skulle fritages for kontrolafgift på grund af sin stilling. Klageretten finder på den baggrund, at udtalelsen har været utilbørlig, og udtaler sin misbilligelse.

 

Lider nederlag – for anden gang

Siden offentliggørelsen af dommen fra Den Særlige Klageret, har vi på Journalista.dk forsøgt at få oplyst navnet på dommeren, da det ikke fremgår af afgørelsen. Det skyldes at domme af denne type, typisk anonymiseres af hensyn til den eller dem, som har været anklaget eller tiltalt.

Læs også : Embedsmænd fortsætter med at dække over dømt dommer efter at være blevet underkendt – nu af hensyn til trafikselskabs påtagede samfundsansvar

Derfor har vi blandt andet krævet udlevering af sagens dokumenter fra Movia, som dog i dén grad må siges at have stillet sig på bagben. Det i et omfang, så det skatteyderfinansierede trafikselskab med udgangspunkt i det storkøbenhavnske område, nu igen er blevet underkendt af Ankestyrelsen. Herfra lyder det at Movias seneste forsøg, hvor man påberåbte sig et egenhændigt påtaget samfundsansvar, på at nægte udleveringen af de efterspurgte oplysninger, ikke var i overensstemmelse med reglerne. En ny underkendelse der er kommet efter, at selskabet tidligere har nægtet udleveringen af oplysningerne, fordi man anså retsasessorens position i samfundet for så væsentlig, at vedkommende ikke skulle have sit navn frem.

Læs også : Embedsmænd dækker over dømt dommer : Nægter at oplyse hendes navn

Hvorvidt Movia nu vil rette ind og overholde reglerne og lægge alle oplysninger fuldt frem eller om det bliver nødvendigt med yderligere klagesager, må tiden vise.

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*