TV2-ledelse i skjult optagelse : Jes Dorph gjorde intet ulovligt – og overtrådte heller ingen TV2-regler

Del artiklen her:

Han blev i stedet fældet på en såkaldt ”ulige relation” – ligesom ledelsen modsagde sig selv og ændrede forklaring undervejs, da Jes Dorph-Petersen fik sin dom.

Bogforside Fodboldens Myter

Lydoptagelse fra sagen mod Jes Dorph-Petersen viser, at TV2 ikke havde formelle årsager til af fjerne ham fra skærmen. Det skyldtes at ingen love eller regler var overtrådt af tv-værten, som alligevel reelt blev bortvist efter advokatundersøgelsen i efteråret 2020..

Der var ingen juridiske – og slet ikke strafferetslige – årsager til, at Jes Dorph-Petersen blev fjernet fra TV2s skærm for halvandet år siden.

Han blev derimod reelt fjernet fra TV2 med to årtiers forsinkelse grundet, hvad TV2s advokat Yvonne Frederiksen fastslog, var en ”ulige relation” mellem ham og en yngre kvindelig journalistelev.

Det viser en lydoptagelse fra mødet i december 2020, hvor Dorph-Petersen af TV2s ledelse og TV2s advokat blev informeret om, at en livslang karriere på TV2s skærm var endegyldig slut.

Journalista.dk er kommet i besiddelse af en lydoptagelse på knap en time fra mødet.

Læs her hvorfor Journalista.dk vælger at offentliggøre klip fra denne optagelse og hvilken tilgang, vi har haft

Læs den første artikel i serien om Jes Dorph-Petersens fyring her : TV 2s advokat fejlciterede centralt vidne i Jes Dorph-sag – afviste forklaringen med opfundet citat

 

Der var ingen regler

På lydoptagelsen hører man TV2s daværende HR-chef Lene Solberg først svare et klart ”ja”, da hun af Jes Dorph-Petersens advokat Mette Grith Stage bliver spurgt, om der fandtes regler for sex mellem medarbejdere på TV2 for 20 år siden. Kort efter måtte HR-chefen dog erkende, at det gjorde der alligevel ikke. Der var ingen nedskrevne regler, indrømmer Lene Solberg nu.

Dermed var Dorph-Petersens relation dengang til en yngre journalistpraktikant ikke i strid med nogen skriftlig eller udtrykte regler på TV2.

 

Lotte Lindegaards bog

Som sagen står efter ovenstående lydklip, blev Dorph-Petersen altså fjernet fra TV2, fordi hans seksuelle relation til en journalistpraktikant for 20 år siden ”er forkert i min bog”, som indholdsdirektør Lotte Lindegaard udtrykte det. Hertil kommer HR-chefens forklaring om, at man for 20 år siden på TV2 ”ville have de samme retningslinjer, som vi har i dag”.

Hverken Lotte Lindegaard eller daværende HR-chef Lene Solberg var ansat på TV2 for 20 år siden, da Jes Dorph-Petersen havde relationen til journalistpraktikanten. Journalista.dk ville gerne have TV2 til at svare på, hvordan de to chefer så i dag kan vide noget om forventninger til medarbejderne dengang – og hvorfor Lotte Lindegaards ”bog” i dag kan række 20 år tilbage i tiden.

Men det har ikke været muligt at få TV2 i tale om det.

 

Begrebet den ”ulige relation”

Da TV2 ikke kan påvise regelbrud, kredser statsmediets advokat Yvonne Frederiksen i lydoptagelsen til gengæld meget omkring en såkaldt ”ulige relation”.

Det begreb fandtes ganske vist ikke på TV2 for 20 år siden, men udgør i dag med tilbagevirkende kraft, tilsyneladende et afgørende kompas for TV2s ledelse :

– Uanset hvordan vi vender og drejer det, så har du jo indledt en seksuel relation til et helt ungt menneske på TV2, som har været i en sårbar position, understreger TV2s advokat over for Jes Dorph-Petersen som en afgørende årsag til, at han blev fjernet fra skærmen..

Journalista.dk har flere gange spurgt TV2s ledelse, hvorfor den ikke har afskediget studieværterne Cecilie Beck og Karen-Helene Hjorth. De to har offentligt erkendt, at de begge for få år siden havde en seksuel relation til en mandlig praktikant/elev, der må formodes at opfylde forudsætningen om at være ”et helt ungt menneske på TV2, som har været i en sårbar position”.

Det nærmeste TV2 er kommet et svar, er at der i kvindernes tilfælde ikke forelå nogen klage fra den unge mand, hvorfor der ikke kan siges at have været nogle krænkelser.

Det på trods af at Jes Dorph-Petersen ikke blev fyret på grund af en klage eller en krænkelse, men alene grundet den ”ulige relation”. Han blev med andre ord fjernet fra skærmen fordi ledelsen fik kendskab til den ”ulige relation” 20 år senere.

Til gengæld har ledelsen ikke reageret med sanktioner overfor Cecilie Beck og Karen-Helene Hjorth, da man året efter advokatundersøgelsen fik kendskab til deres ”ulige relationer”, som i øvrigt fandt sted væsentligt senere. Nemlig indenfor de seneste 4-5 år.

 

TV2 truede med straffesag mod Jes Dorph-Petersen – for årtier gamle hændelser

Lydoptagelsen viser også, at TV2s advokat ikke mente at have grund til mistanke om, at Jes Dorph-Petersen skulle have overtrådt strafferetslige regler.

Ikke desto mindre var Jes Dorph-Petersen ifølge Journalista.dks oplysninger tidligere af samme advokat blevet skriftligt underrettet om, at TV2s advokatundersøgelse blandt andet havde til hensigt netop at vurdere et strafansvar for hans handlinger for næsten flere årtier tilbage i forhold til den yngre kvindelig kollega Therese Philipsen.

Lydoptagelsen viser samtidig, at TV2s advokat flere gange gennem mødet anvendte juridiske begreber, selvom sagen kun i meget begrænset omfang havde et juridisk indhold.

TV2s advokat, Yvonne Frederiksen, blev efter processen kritiseret af Advokatnævnet og idømt en bøde på 20.000 kroner for flere tilfælde af brud på god advokatskik i sagen. Norrbom Vinding har også modtaget såkaldt ”alvorlig kritik” fra Datatilsynet for brud på flere GDPR-regler i forbindelse med indsamling af oplysninger i sagen mod Jes Dorph.

 

Tænketanken Justitia advarede om brug og misbrug af advokatundersøgelser

Den juridiske tænketank Justitia udkom i februar i år med en større rapport, der som det væsentligste fastslog, at der ikke bør være advokater involveret i såkaldte virksomhedskulturelle forandringer som MeToo-undersøgelser. I rapporten hedder det blandt andet :

– Fremgangsmåden i forbindelse med advokatundersøgelser kan sammenlignes med den gammeldags inkvisitoriske straffeproces, hvor anklager og dommer er en og samme person

fra Justitias projektleder på undersøgelsen, byretsdommer Gerd Sinding.

Det var ikke desto mindre, hvad det statsejede TV2 tilsyneladende valgte at gøre. På klippet herunder hører vi TV2s advokat, Yvonne Frederiksen fra advokatfirmaet Norbom Vinding, oplyse Jes Dorph-Petersen om hendes overvejelser.

 

Yvonne Frederiksens ”civilretlige bevisvurdering”

I lydklippet fortæller Yvonne Frederiksen, at hun har foretaget en ”civilretlig bevisvurdering” i sagen mod Jes Dorph-Petersen.

Det vil i de fleste menneskers opfattelse formentlig betyde, at der foreligger en form for beviser, som kan føre til afskedigelse af ham.

Det gør der ikke. Ingen blå mærker. Ingen videobilleder. Ingen DNA.

Der foreligger kun en indberetning fra Therese Philipsen, der som journalistpraktikant på TV2 havde en seksuel relation til Dorph i 2001.

Hun har ikke lagt skjul på, at hun frivilligt indfandt sig i Jes Dorph-Petersens lejlighed og i øvrigt senere opsøgte ham igen. Men 19 år efter klagede hun alligevel over det, der efter hendes erindring medførte en form for krænkelse, herunder også en lussing – hvilket blev afvist af et vidne.

 

Hvad betyder ”civilretlige bevisvurdering”

Vi har forelagt begrebet for Clement Salung Petersen, professor på Københavns Universitet i civilproces. Ifølge ham bruges begrebet ”civilretlig bevisvurdering”, hvor der er en uskyldsformodning :

– En civilretlig bevisvurdering sigter normalt til den bevisvurdering, som domstolene foretager i civile sager. Her gælder der ingen uskyldsformodning, og det er efter omstændighederne nok, at noget er bevist med overvejende sandsynlighed.

I sin email til Journalista.dk oplyser Clement Salung Petersen, der alene udtaler sig generelt om begrebet og ikke dets anvendelse i sagen mod Jes Dorph-Petersen, samtidig, at der på dette område er afgørende forskel på civil- og strafferetlige sager :

– Den civilretlige bevisvurdering adskiller sig den bevisvurdering, som domstolene foretager i straffesager. Her gælder der en uskyldsformodning, og domfældelse kræver, at der ikke er nogen rimelig tvivl om tiltaltes skyld.

Således synes Yvonne Frederiksen at have valgt en metode, hvor hun ikke behøver at forelægge noget bevis. Hun behøver ikke at skele til ”rimelig tvivl”, ligesom hun i sin fremlæggelse også har afvist forklaringen fra et vidne om ”lussing-episoden”. En vidneforklaring der ellers fuldstændig afviste den anklage, som Therese Philipsen var fremkommet med.

 

MeToo-bølgen lagt til grund for fjernelsen af Jes Dorph-Petersen fra skærmen

I Journalista.dk næste historie fra lydoptagelsen hører vi TV2s advokat fortælle, at

– Vi jo alle sammen lige nu er i en lidt speciel situation, fordi vi har den her MeToo-bølge kørende”.

Betyder det, at Jes Dorph-Petersen fortsat ville have siddet på skærmen på TV2, hvis Sofie Linde ikke havde holdt sin tale?

Skiftede TV2 holdning til medarbejdernes adfærd hen over natten i september 2020?

Få svaret de kommende dage på Journalista.dk.

Del artiklen her:
1 Comment

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*