Advokatfirma scorer millioner på at rådgive det offentlige – men har selv rod i paragrafferne

Del artiklen her:

En af de store modtagere af ordre fra specielt de fynske kommuner, er Focus Advokater som ud over sit domicil i Odense, har afdelinger i Svendborg, København, Hamborg og Kolding. Alligevel har advokatfirmaet selv haft rod i paragrafferne, når det handler om lån til sine ejere.

juristkontoret

En af de klassiske problemstillinger indenfor driften af virksomheder er, at det ikke skal være muligt for ejerkredsen at trække skattefrie gevinster ud til sig selv. Derfor gælder der blandt andet en lang række begrænsninger i forhold til de såkaldte aktionærlån, hvor en virksomhedsejer låner penge i virksomheden, han eller hun ejer.

En konstruktion som giver åbentlyse muligheder for at udbetale skattefrie gevinster til virksomhedsejeren, eksempelvis fordi en låneaftale af denne type sjældent vil ske på markedsvilkår. Ligesom virksomhedsejeren også ofte vil være fristet til at eftergive det lån, som han eller hun har givet sig selv via virksomheden.

Læs også : Kontroversielt advokatfirma scorer igen kassen på Københavns Kommune : Får 900.000 kroner for at rådgive om sommerens EM i fodbold

For at undgå en overtrædelse af reglerne, instruerer advokater og revisorer deres klienter i såvel reglerne, som hvordan man undgår at overtræde dem. Men derfor er det langt fra alle advokatfirmaer, som selv har styr på regelsættene.

Det fremgår af opgørelser bestilt hos BiQ over advokatfirmaer, som de seneste år har fået revisorpåtegninger for at have givet sine ejere ulovlige aktionærlån.

Revisorpåtegninger for Focus Advokater

 

Advokater rettede ind efter tabt sag

Ifølge opgørelserne bestilt hos BiQ drejer det sig for de 5 seneste år om 32 advokatfirmaer, som på denne måde har påkaldt sig i første omgang revisorernes interesse. Blandt firmaerne der kan siges at være kommet i den sorte bog er Focus Advokater, som blandt sine faste kunder har Odense Kommune.

Læs også : Kommunal havn købte rådgivning for en million kroner hos bestyrelsesformandens advokatfirma – uden at indhente tilbud fra andre

Selv om Focus Advokater således kan siges at hører til toppen af advokatbranchen, har firmaet alligevel måttet erkende, at 4 af dets partnere i perioden omkring 2016/2017 modtog ulovlige aktionærlån for 249.082 kroner. Men ifølge årsregnskabet for perioden mellem 1. juli 2016 og 30. juni 2017, skulle der dog en tabt sag med myndighederne til, før advokaterne rettede ind :

– Ledelsen har i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2013/2014 forelagt Erhvervsstyrelsen forholdet til afgørelse. Erhvervsstyrelsen har i2016 truffet afgørelse i forholdet, som gik selskabet i mod. Selskabet var ikke enig i afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen, hvorfor afgørelsen blev appelleret. Med vedtagelsen og ikrafttræden af lov L 1547/2016 og idet selskabet opfylder betingelserne i §210, stk. 2, i Selskabsloven, har selskabet besluttet at sætte videre prøvelse i bero og den 30. juni 2017 besluttet at opretholde transaktionen i henhold til overgangsbestemmelsen i lovens §3 og resaervere tilgodehavendet hos virksomhedsdeltagere på selskabets egenkapital.

Læs også : Kammeradvokatens gyldne voldgiftssag : Har – foreløbigt – scoret 6.3 millioner kroner

Blandt de andre advokatfirmaer som ifølge opgørelserne bestilt hos BiQ indenfor de seneste år har ydet sine ejere ulovlige aktionærlån, kan nævnes Jonsson Law Advokatanpartsselskab, Advokatanpartsselskabet PBJ og Advokathuset Bredgade ApS. Selskaber som på den måde ifølge påtegninger i deres årsregnskaber, har ydet en eller flere af sine ejere ulovlige aktionærlån på henholdsvis 32.538 kroner, 143.655 kroner og 44.020 kroner.

Ifølge Jesper Hauschildt, advokat og partner hos Focus Advokater, skyldes problemstillingen for hans firma ændringer i strukturen omkring selskabet :

– I 2011 blev Focus Advokater I/S omdannet til Focus Advokater P/S. Herved blev Focus Advokater omfattet af selskabsloven. Ved omdannelsen overtog Focus Advokater P/S (selskabet) nogle mellemregninger mellem det tidligere interessentskab og nogle udtrådte interessenter. Mellemregningerne var et resultat af en mangeårig praksis vedrørende finansieringen af interessenters indtræden og udtræden. Et par år efter omdannelsen indtog selskabets revisor nu det synspunkt, at der var en begrundet formodning for, mellemregningerne var i strid med selskabslovens regler og gjorde anmærkning herom i revisionspåtegningen for regnskabsåret 2013/14. Selskabet delte ikke denne opfattelse og forelagde spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen og senere Erhvervsankenævnet. Under dialogen med disse opnåedes ingen enighed, idet disse delte revisors vurdering og selskabets fastholdt sit synspunkt. Parallelt med dialogen udarbejdede Erhvervsstyrelsen imidlertid et lovforslag, der ved sin vedtagelse i 2016 fjernede tvivlen om lovligheden, hvorefter forholdet utvivlsomt var lovligt. Herefter faldt sagen bort.

De andre advokatfirmaer nævnt i artiklen, er ikke vendt tilbage på Journalista.dks henvendelser.

Revisorpåtegninger for Jonsson Law Advokatanpartsselskab, Advokatanpartsselskabet PBJ og Advokathuset Bredgade ApS

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*