Justitsministeriet underkender Mette F : Nick Hækkerup skal beslutte om straffesager mod Claus Hjort og FE-chef skal føres – og det er en politisk beslutning

Del artiklen her:

På trods af at ministeriet har ledt i flere uger, kan det ikke kunnet finde dokumenter, der viser hvorvidt Nick Hækkerup allerede er involveret i straffesagerne mod den tidligere Venstre-forsvarsminister og FEs varetægtsfængslede øverste chef. I stedet henviser embedsmænd alene til en bestemmelse i Straffeloven, der fastslår justitsministerens behov for indgriben i sager om landsforræderi.

– Jeg vil egentlig kraftigt anbefale, at man ikke politiserer hverken dansk forsvars og slet ikke FET.

Sådan lød det tidligere i dag fra statsminister Mette Frederiksen, da hun under Folketingets spørgetime, nægtede at svare Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen på, hvorvidt regeringen selv havde været direkte involveret i den sigtelse, der er blevet rejst mod partifællen Claus Hjort Frederiksen. Det i forbindelse med en sag, som også har forbindelse til Forsvarets Efterretningstjenestes øverste chef, Lars Findsen. Han har således i en længere periode siddet varetægtsfængslet, efter han ligesom Claus Hjort Frederiksen er blevet sigtet efter en af Straffelovens bestemmelser om landsforræderi.

Læs også : Dokumentationen er pist væk : Mette Frederiksen fik gratis produceret PR-video for skattekroner – men Statsministeriet aner ikke hvordan det foregik

Det ligger dog fast, at Mette Frederiksen og resten af regeringstoppen tidligere har afvist, at den har været involveret i straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Ligesom regeringstoppen også har mere end indirekteret, at den heller ikke for fremtiden skal involveres i sagerne.

Læs også : Statsministeriet under Mette Frederiksens ledelse : Dokumenter eksisterer ikke eller mørklægges

Ifølge udtalelser til en række medier, mener Claus Hjort Frederiksen at han er blevet sigtet, fordi han har udtalt sig om et efterretningssamarbejde mellem de danske og amerikanske myndigheder. Ligesom han i samme forbindelse har udtalt, at han er blevet sigtet for overtrædelse af Straffelovens §109.

Email fra Justitsministeriet til Journalista.dk

 

Bestemmelse ikke brugt i årtier

En bestemmelse, der har følgende ordlyd :

– Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.

Stk. 2. Foretages de nævnte handlinger uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.

Læs også : Mette Frederiksen gav ministers kæreste kæmpe bonus oven i millionlønnen – på vej ud af døren

Netop fordi der er tale om sager om videregivelse af statshemmeligheder, er det langt fra en typisk straffesag, der er tale om for overtrædelse af Straffelovens §109. Det kan blandt andet ses ved, at der efter Straffelovens §110f er tale om, at justitsministeren skal afgive et såkaldt påbud, hvis der skal rejses tiltale :

– De i dette kapitel omhandlede forbrydelser er i alle tilfælde genstand for offentlig påtale, der sker efter justitsministerens påbud.

Læs også : Statsministeriet fyldte vinlageret op året hvor Mette Frederiksen blev gift

Hvor speciel en bestemmelse der er tale om kan også ses ved, at den ikke har været brugt i flere årtier. Rent faktisk skal vi helt tilbage til 1980, for at finde den sidste anvendelse. Her blev tyskeren Jörg Meyer idømt flere års fængsel, efter han havde levet under falsk identitet i Danmark – og samtidig spioneret til fordel for det østtyske kommunistiske diktatur.

Email fra Justitsministeriet til Journalista.dk

 

Justitsministeriet : Dokumenterne kan ikke findes

Men netop fordi der er tale om at justitsministeren ifølge Straffelovens §110f skal give et påbud for at sager om overtrædelse af Straffelovens §109 kan blive ført, har vi på Journalista.dk begæret fremsendelse af den korrespondance og andre dokumenter, som ikke kun ministeriet men også justitsminister Nick Hækkerup har haft liggende i forhold til sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen.

Læs også : Mette Frederiksen gav ministers kæreste kæmpe bonus oven i millionlønnen – på vej ud af døren

Et eftersøgningsarbejde, der tilsyneladende har været meget omfattende for embedsmændene. Således oplyste de i en email den 31. januar i år, at det på dette tidspunkt var nødvendigt at foretage en større eftersøgning :

– Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at det desværre ikke har været muligt for ministeriet at besvare din anmodning inden for 7 arbejdsdage, jf. Offentlighedslovens §36, stk. 2. Det skyldes, at ministeriet er i gang med at identificere dokumenter omfattet af anmodningen. Justitsministeriet forventer at kunne træffe afgørelse vedrørende din anmodning inden for 7 arbejdsdage fra dags dato.

Læs også : Mette Frederiksen holder i dag en tale til 100.000 kroner – hjemme foran computeren

I dag kom så svaret fra Justitsministeriet som oplyser, at man det ikke har kunnet finde nogle dokumenter i sagerne. Men ministeriet erkender via en af sine embedsmænd dog, at et sådant påbud skal gives, hvis der skal rejses tiltale – efter indstilling fra Rigsadvokaten. Eller sagt på en anden måde, så er det i sidste ende en politisk beslutning truffet af Nick Hækkerup, om der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederisken og Lars Findsen :

– Justitsministeriet har foretaget en søgning i ministeriets journalsystem mv., men ministeriet har ikke identificeret dokumenter omfattet af din anmodning. Justitsministeriet kan dog oplyse, at det følger af Straffeloven, at tiltalerejsning for overtrædelse af bestemmelser i Straffelovens kapitel 12, herunder Straffelovens §109, sker efter tiltræden fra justitsministeren. Dette sker på baggrund af en indstilling fra Rigsadvokaten, når sagen når dertil.

Del artiklen her:
1 Comment

  1. Hvordan i al verden kommer I frem til, at det er en politisk beslutning, fordi justitsministeren skal “sige” OK???

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*