Borgmester tavs om krav om idømmelse af ubetinget fængsel for bagvaskelse

Pressefoto fra Hjørring Kommune af borgmester Arne Boelt
Del artiklen her:

Torsdag skal Hjørrings borgmester Arne Boelt møde i Københavns Byret, for her at forsvare sig mod en fængselsdom for ubetinget fængsel. Forhold hverken han eller den lokale advokat Anker Laden-Andersen, som også risikere at blive dømt i samme sag, har den store lyst til at tale om.

Arne Boelt Anker Laden-Andersen Hjørring Kommune

– Arne Boelt har til de landsdækkende medier oplyst, at han er blevet passet op af to maskerede mænd og truet, samt at Arne Boelt skulle have fået smurt sine dørhåndtag på sin ejendom ind i lort og har fået løsnet sine hjulbolte på sin bil.

Sådan lyder en del af de processkrifter som ligger til grund for en retssag, som løber af stablen på torsdag i Københavns Byret. Det blandt andet i forbindelse med en udtalelse til Hjørring Antenneselskabs tv-kanal HAS, som Hjørrings borgmester Arne Boelt ifølge processkrifterne kom med, da han overfor stationen udtalte sig i forbindelse med kommunalvalget i november 2017.

Læs også : Hjørrings borgmester fyrede den af på ikonisk restaurant i Boston : Gav 12.000 kroner i drikkepenge – efter middag i privat værelse

Torsdag møder Arne Boelt i en retssag i Københavns Byret, hvilket skyldes et sagsanlæg fra den københavnske advokat Trine Ødemotland. Hun vil nemlig have retten til at tage stilling til en række forhold, der ikke kun vedrører Arne Boelt, men også Hjørring-advokaten Anker Laden-Andersen.

 

Advokat : Borgmester skal i fængsel

De er stævnet for overtrædelser af Straffelovens bestemmelser om bagvaskelse og injurier, hvilket er såkaldt privat påtale. Derfor er det også den eller de krænkede selv, der skal føre sagerne ved domstolene og ikke politiet, som ellers tager sig af andre overtrædelser af Straffeloven.

For Arne Boelt er der tale om, at han kræves idømt en ubetinget fængselsstraf for bagvaskelse, mens Anker Laden-Andersen kan se frem til en betragtelig bøde for overtrædelse af Straffelovens injuriebestemmelse, hvis han dømmes.

Læs også : Skandaleramt borgmester forgylder embedsmænd : Sikrer millionærer ekstra millioner i bonusser

Den strengeste af de to bestemmelser i Straffeloven, som omhandler forskellige typer af æreskrænkelser. Men i modsætning til injurier, der i realiteten alene straffes med først og fremmest bøder, starter strafferammen i praksis ved frihedsberøvelse, hvis der sker domfældelse for bagvaskelse. Hvis Arne Boelt bliver idømt en ubetinget fængselsstraf kan det samtidig få den konsekvens, at han må forlade sin post som borgmester. Det skyldes en lovændring, som trådte i kraft i år, hvor det at modtage en ubetinget fængselsstraf automatisk betyder, at en lokalpolitiker må forlade sit embede.

Læs også : Borgmester førte an under våd middag : Spiste og drak for 18.000 kroner på sea food-restaurant

Journalista.dk har forsøgt at få kommentarer fra såvel Arne Boelt, som Hjørring-advokaten Anker Laden-Andersen, hvis involvering i sagen blandt andet kan koste ham en større bøde. Mens Arne Boelt ikke er vendt tilbage på henvendelserne oplyser Anker Laden-Andersens advokat i en email, at man afventer torsdagens domsforhandling.

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*