Fiaskoramte og kontroversielle headhuntere scorer kæmpeordrer – uden andre kan byde ind

Del artiklen her:

Selv om succesraten den seneste tid i dén grad kan siges at have været til at overskue for headhunterne Genitor, fortsætter firmaet med at sikre sig nye kommunale ordrer. Tit uden konkurrenterne får mulighed for at byde ind på store kommunale ordrer, ligesom dokumentationen for det forudgående forløb ofte er ikke-eksisterende.

Det hører i dén grad til sjældenhederne, at der er en direkte forbindelse mellem medvirkende headhuntere og den kandidat, der får et højt betalt job.

Men det var tilfældet sidste forår, da Aalborg Kommunes daværende borgmester, socialdemokraten Thomas Kastrup-Larsen, højest overraskende blev ansat i en direktørstilling på en lokal uddannelsesinstitution. Det til en årsløn på over 1 million kroner om året, uden politikeren havde nogen forudgående erfaring fra uddannelsesområdet.

Omvendt havde han særdeles gode forbindelser til dem, der var med til at ansætte ham. Ikke kun i form af medlemmer af ansættelsesudvalget, men også fordi en af headhunterne fra firmaet Genitor, der var med til ansættelsen af Thomas Kastrup-Larsen, var en af hans gode venner.

Det har dog langt fra været den eneste iøjnefaldende ansættelse, som headhunterfirmaet Genitor har medvirket til indenfor det seneste års tid. Således deltog det også ved ansættelsen af Annemarie Schou Zacho-Broe som direktør for Region Sjælland, hvilket var en stilling hun blev fyret fra efter kun få måneds ansættelse. På samme måde som Genitor eksempelvis agerede headhuntere, da Aalborg Kommune ansatte Lise Thorsen i jobbet som stadsarkitekt i Aalborg Kommune – hvilket hun forlod efter endnu kortere tids ansættelse end Annemarie Schou Zacho-Broe.

Med så markante fiaskoer i frisk erindring, skulle man måske tro at offentlige myndigheder var ekstra tilbageholdende med at hyre Genitor til at stå i spidsen for ansættelser. Lige som der også ville ske overholdelse af det almindelige forvaltningsretligt krav om, at der før indgåelse af større aftaler, som minimum skal ske indhentelse af alternative tilbud. Det for at sikre, at skatteyderne ikke kommer til at betale mere, end hvad der rent faktisk er nødvendigt.

Men sådan har det eksempelvis ikke været i relation til den igangværende proces omkring ansættelsen af en ny tilsynschef i Holbæk Kommune, hvor kommunen har hyret Genitor – uden at indhente tilbud fra andre headhunterfirmaer. Ligesom kommunen også i emails til Journalista.dk oplyser, at den ikke ligger inde med en nærmere dokumentation for, hvorfor valget faldt på netop Genitor :

– Holbæk Kommune er ikke i besiddelse af notater vedr. aftaleindgåelsen med Genitor. Forud for offentliggørelse af stillingsopslaget, havde kommunen og Genitor en indledende dialog. Kommunen bad om et tilbud, der efterfølgende blev sendt og underskrevet, og som omfatter de væsentligste punkter fra dialogen. Holbæk Kommune har i den konkrete sag ikke indhentet andre tilbud end det accepterede tilbud fra Genitor. Da indkøbet ligger under grænseværdierne for udbud, og under 500.000 kr., er anskaffelsen foretaget iht. forvaltningslovens principper om økonomisk forsvarlighed, herunder forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportionalitetsprincippet.

Lignende tilbagemelding er der kommet fra Hvidovre Kommune, som aktuelt bruger Genitor ved chefansættelser. Her oplyser kommunen i en email til Journalista.dk, at man bruger tidligere indhentede tilbud fra andre ansættelser, til at udvælge Genitor :

– I marts 2023 har Personale- og udviklingskonsulent Henrik Kjems Falk indhentet tilbud på rekrutteringsydelsen hos 4 forskellige udbydere. De 4 tilbud blev samlet og efterfølgende gennemgået og vurderet af Pernille Dørr Kjær-Knudsen, HR- og Udviklingschef i Hvidovre Kommune. Valget faldt på Genitor. Valget af denne udbyder blev efterfølgende anbefalet over for Kommunaldirektør Jakob Thune, der tiltrådte valget af udbyder.

Prisoplysninger fra Genitor, der tilsyneladende skal tages med et vist gran salt. Således har vi på Journalista.dk tidligere kunnet dokumentere, hvordan firmaet hævede sin pris overfor en kommunal kunde – uden at det fik konsekvenser for den tildelte ordre.

Det på trods af, at valget af Genitor i høj grad skete, fordi Genitors oprindelige tilbud var en smule billigere end den nærmeste konkurrents.

 

Andre artikler om Genitor

Borgmesters nye job scoret via en af vennerne : 1.3 millioner kroner i årsløn

Kontroversielle headhuntere bag ansættelsen af skandaleramt direktør – der kun holdt få måneder

Headhuntere scorer kvart million på ansættelsen af stadsarkitekt – der holdt et par måneder

Kontroversielle headhuntere hævede pludselig prisen voldsomt ved fiaskoramt ansættelse – kommune betalte uden at blinke med øjnene

Del artiklen her:
1 Comment

 1. I ER FYRET.

  Det siger Folket.

  Danskeren må snart forstå, at intet nyt sker uden aktiv deltagelse, og ved at gå i cirkler hele tiden.

  Magthavene bliver ikke magthavere uden frit spil og konsekvens, vel?

  De ved, at folket er passive, apatiske, handlingslammet, udmattede i trædemøllen og overlevelse kun, ligleglade, og dovne eller direkte dumme; de ved at udnytte dette, og de regner med det og os;

  at man klart, ender magtesløs overfor dette systems repræsentanter i håbløshed uden hjælp eller respekteret, alene, udsat, syg, gammel eller fattig, fordi det ser vi 50 år nu med deres egne interne klagesystemer af ‘tilsyn’ som bakker dem op. Er ligefrem lavet med dette i formål kunne man tro, i hvert fald vi kan se dem fra deres ‘frugt’, og resultatet i det uværdige møde med dem (selvfølgelig altid smilende ‘humanistisk’ og småbørnspædagogagtig eller ‘terapeutisk’ overfomynderisk), og i læren om magtesløshed- at opgive og underkaste sig dem, netop via de indførte uden samtykke eller viden politiker og deres bureaukratiske systemer,

  alt imens de fester livet løs, ferie efter ferie, dyre huse og biler (og just, hvordan hænger det lige sammen, som vores tjenere?), ‘sygefravær’ belønninger når deres egne frakender eller underkender os vores velfærdsret uden sagligt grundlag (‘lev med det’, der er ingen penge til velfærd for dig.. der betaler for det haha!), fratrædelsesbonusser, millionløn, vederlag, honorarer, tillæg, bestyrelsesposter, ferienyder hele livet med vores egne penge skåååål!

  Fordi de kan. Hvem skal se over dem? deres egne..
  og, fordi vi gør intet.

  Det er præcis hvad Mogens Glistrup advarede om 50 år tidligere om de dengang 200.000 offentlige ansatte for meget i samfundet og hvad dette ville give i bagslag- sig hvad du vil om ham, du behøver ikke at lide alle, men tal sans, jura viden og brugen af det i det virkelige liv, visionær og intelligent var han. Det er langtfra hvad du finder inde i vores kommuner, regioner nu og Staten, og Folketinget.

  Hvad vi ser i dag i frås og korruption er lige akkurat pga. socialisme-kommunisme, med min. 800.000 offentlige ansatte i en alt for stor offentlig sektor, uden at de kan skabe nogen samfundsværdivækst for nogen anden end Statens egne, umyndiggørelse, overbeskatning slaveri, og partisplittelser i befolkningen i en 4 års lukket periode, hvor kun hvis du har over 20.000 borgerunderskrifter du kan danne et parti (RV’s bedrift, udemokratisk!), så kun dem der er i forvejen født inde i det sysyem, nedarvet af deres forældre karriere politikere, købt udefra eller mege priviligerede, har råd og ressourcer kan komme frem, dvs. kun de etablerede, dem der allerede er inde fra og i systemet, men ikke borgere. De skal som regel tilfredsstille interesserne bag dem, ikke borgerne. Derfor ser vi så megen respektløshed og foragt overfor danskerne, fordi de ser sig som en anden klasse.

  Dette skulle forandres til, ved du hvad kammerat

  du er altid under oversyn, du bliver på posten kun så længe andre synes og du gør det godt. Du skal udvise autentisk empati, har evner, meritter-uddannelse og erfaring, f.eks. god baggrund i borgerengagement i praksis uden egen personlig vinding (ergo ikke alene pga. et job og et langt CV du har haft) og en karakter i ydmyghed og selvironi humor (en virkelig svær kombination at finde), en dybt forankret kristelig og/ menneskelig forståelse, samt kan skabe resulater for alle borgere først dog for de mest sårbare- ikke for dig selv og dine venner, ja, og ‘kan du så forstå det Marianne’, ‘Mandrillen’ sketch, for hvad gør vi med en uduelig smaderkasse?

  Vi skrotter den.. til sidst.

  ‘du har bare om at starte, din forpu.. ede gamle læs lo art’,
  Mandrillen igen:-)

  der er håb derude, vi skal bare vågne op og handle sammen.

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*