Henrik Sass Larsen i skandalesag: Advokat anser sig for uretmæssigt beskyldt for at have truet og afpresset ham

Henrik Sass Larsen. Foto: Steen Brogaard / ft.dk fotos til pressebrug
Del artiklen her:

Tidligere på måneden måtte Hjørrings borgmester Arne Boelt stå skoleret i Københavns Byret, da han blev stævnet af en københavnsk advokat for bagvaskelse. Sagen omhandler ifølge dets processkrifter blandt andet beskyldninger om trusler og afpresning, som den københavnske advokat mener sig uretmæssigt udsat for.

– True med at fremføre de ærekrænkende udtalelser i medierne for på den måde at afpresse Henrik Sass Larsen til et møde.

Sådan lyder en del af det processkrift, som tidligere på måneden blev fremlagt i Københavns Byret af advokat Trine Ødemotland i en retssag, hun har anlagt mod Hjørrings borgmester Arne Boelt og den nordjyske advokat Anker Laden-Andersen. Mens den socialdemokratiske politiker, af Trine Ødemotland, kræves idømt ubetinget fængsel for bagvaskelse, kræves Anker Laden-Andersen idømt en bøde for injurier i sagen, hvor Københavns Byret forventes at afsige dom den 5. april.

Læs også : Skandaleramt borgmester forgylder embedsmænd : Giver millionærer ekstra millioner i bonusser

Bagvaskelse og injurier er såkaldt privat påtale, hvilket vil sige at selv om sagen omhandler overtrædelser af Straffeloven, er det Trine Ødemotland selv og ikke politiet, der skal føre den. Det skyldes blandt andet at hvis den sagsøgte dømmes for overtrædelse af Straffelovens bagvaskelses- og injuriebestemmelser, skal den dømte normalt betale en større økonomisk godtgørelse til den forurettede.

 

Henrik Sass : Alvorlig sag

Et af de forhold advokat Trine Ødemotland, ifølge sagens processkrifter, kræver domfældelse for, er at hun mener sig uretmæssigt udsat for beskyldninger om at have truet og afpresset Henrik Sass Larsen. Det i forbindelse med en mail til den tidligere minister, hvor hun beskriver det, som hun anser for en uacceptabel adfærd udvist af Arne Boelt under et møde den 24. januar 2017 hos Hjørring Kommune.

Læs også : Kommune overvågede advokats private Facebook-profil – med dyr hjælp fra egne advokater

Her mødtes Trine Ødemotland med Arne Boelt for at drøfte en sag, der blandt andet omhandlede en piges død. Under mødet fandt advokaten sig, ifølge processkrifterne, stødt over Arne Boelts adfærd, som hun anså for så grænseoverskridende, at hun kontaktede Henrik Sass Larsen. Det for at give en gennemgang af forløbet med Arne Boelt, hvis adfærd hun anså for så graverende, at det kunne medføre en meget negativ dækning i medierne.

Læs også : Hjørrings borgmester fyrede den af på ikonisk restaurant i Boston : Gav 12.000 kroner i drikkepenge – efter middag i privat værelse

En henvendelse fra Trine Ødemotland, som Henrik Sass Larsen, ifølge processkrifterne, den 27. januar 2017 besvarede på denne måde:

– Tak for din mail. Det lyder jo som en meget alvorlig sag. Måtte jeg sætte vores øverste administrative chef, Martin Rossen, til at ringe til dig for at få informationer herom og afklare hvordan og hvorvidt vi kan være behjælpelige her? Bedste hilsner Henrik Sass.

 

Fremlagt dokumentation : Henrik Sass følte sig ikke truet eller afpresset

Fra Arne Boelts side, ser man dog ifølge sagens akter noget anderledes på tingene. Man mener nemlig, at der var tale om fremgangsmåde fra Trine Ødemotlands side, som er skudt over målet:

– Endvidere fremgår det, at man anmoder ledelsen i Socialdemokratiet om at kontakte advokat Trine Ødemotland, forinden sagen tager sin fart i medierne. Dette kan efter de sagsøgtes opfattelse alene forstås som en trussel om at fremføre ærekrænkende udtalelser i medierne, såfremt Henrik Sass Larsen ikke kontakter Trine Ødemotland.

Læs også : Socialdemokratisk borgmester førte an i løjerne : Hjørring brugte 300.000 kroner på USA-rejse

Det på trods af, at det af sagens Bilag 20. Her af fremgår at Henrik Sass Larsen via sin advokat skriftligt har oplyst, at hverken han eller andre hos Socialdemokratiet, har følt sig afpresset eller truet i forbindelse med Trine Ødemotlands henvendelse.

Der falder dom i sagen ved Københavns Byret den 5. april 2018.

Hverken Arne Boelt eller Henrik Sass Larsen er vendt tilbage på Journalista.dks henvendelser.

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*