Justitsministeriet har fundet ulovlig minkordrer – men nægter at udleverer den

Folketingets pressefoto af justitsminister Nick Hækkerup – taget af Steen Brogaard
Del artiklen her:

Hvem krævede hvad af hvem i forbindelse med masseaflivningerne af mink, der fandt sted i efteråret? Det har de tilsyneladende svaret på hos Justitsministeriet, men de sidder tungt på oplysningerne.

Hvem var det, der traf den endelige beslutning om at millioner af mink skulle aflives i efteråret? Det vel og mærke uden, at der var den fornødne lovhjemmel.

Det spørgsmål var det helt store politiske spørgsmål i de sidste måneder af 2020, efter at man fra regeringens side udførte en lang række bemærkelsesværdige juridiske krumspring, for at undgå at fastlægge et ansvar i sin absolutte top. Det blandt andet ved at Justitsministeriet nåede frem til, at selv om statsminister Mette Frederiksen under et pressemøde igen og igen slog fast at minkene skulle slåes ihjel, var det ikke hende, der traf beslutningen. Samtidig medførte det også løftede øjenbryn, at en række af Justitsministeriets jurister blev sat til at ringe rundt til de medier, man mente havde offentliggjort forkerte oplysninger omkring minkaflivningerne.

Læs også : Forsvaret : Vi handlede efter ordre fra Fødevarestyrelsen – som brugte hjemmel uden mulighed for aflivning af mink som retsgrundlag

På den baggrund må Justitsministeriet anses for at have spillet en væsentlig rolle, da juraen skulle på plads i forhold til minkaflivningerne. Derfor har vi hos Journalista.dk bedt Justitsministeriet udleverer den eller de ordrer, som man ligger inde med i forbindelse med beslutningen om, at landets mink skulle lade livet.

Del af svar fra Justitsministeriet til Journalista.dk

 

Justitsministeriet : Dokument er fundet – men skal først bruges i kommissions arbejde

Fra Justitsministeriet lyder det i en længere email til Journalista.dk, at man synes at have fundet frem til en eller flere ordrer, som havde afgørende betydning for nedslagtningerne af landets mink. Men at man af flere årsager, ikke ønsker at udlevere dokumenter.

Læs også : Forsvaret lukkede minkfarm uden lovhjemmel – og kan ikke finde nogle dokumenter om besøget

Det skyldes ifølge emailen først og fremmest, at der er nedsat en kommission til at vurdere, hvad der præcist skete i dagene omkring udstedelsen af ordrene om aflivningerne af de danske mink :

– Bestemmelsen (Offentlighedslovens § 33, nr. 5, red.) vil f.eks. kunne anvendes til efter en konkret vurdering at undtage dokumenter og oplysninger fra aktindsigt i den situation, hvor der foreligger en (regerings-)beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission, og hvor det materiale, som der ønskes aktindsigt i, ud fra de foreliggende oplysninger om undersøgelsens genstand og omfang må antages at ville indgå i og være af central betydning for den kommende undersøgelseskommissions arbejde. Ved vurderingen af, om en udlevering af materialet vil være skadelig for kommissionens gennemførelse af sin undersøgelse, skal det tillægges vægt, hvor nært forestående kommissionens undersøgelse er (»nærhedskriteriet«), samt på de pågældende dokumenters og oplysningers karakter, herunder om der i forhold til en kommende undersøgelseskommissions arbejde vil være tale om centrale dokumenter og oplysninger.

Læs også : Sundhedsstyrelsen har i månedsvist vidst at mundbind kan være sundhedsfarlige

Samtidig lyder det fra ministeriet at dokumentet, man synes at have fundet og identificeret, forventes at skulle indgå i kommissionens arbejde :

– Justitsministeriet finder, at der er nærliggende risiko for, at det dokument, der indeholder oplysninger omfattet af din anmodning, vil skulle oversendes til den kommende kommissionsundersøgelse til brug for dets arbejde. Ministeriet har på den baggrund undtaget dokumentet og oplysningerne heri efter bestemmelsen i Offentlighedslovens § 33, nr. 5

Del artiklen her:
2 Comments

  1. Spørgsmålet er hvilke oplysninger i dokumentet, der

    “er nødvendige at beskytte af hensyn til væsentlige offentlige interesser”

    At dokumentet måske kommer til at indgå som et dokument i en kommissionsundersøgelse, er vel ikke i sig selv nok til at fritage det fra akt-indsigt ihht. Offentlighedslovens para 33 stk. 5.

    Man kunne nemt få det indtryk, at det var helt andre interesser, der skal beskyttes.

  2. Hvilke offentlige interesser ? nok mere frygt for at offentliggøre endnu en løgnehistorie fra den nuværende dilettant”regering”, helt uforståeligt, at folketingets ombudsmand er fuldstændigt tavs i denne sag ??

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*