Præsident for skandaleramt ret i nye problemer : Misforstod reglerne, handlede klart i strid med god forvaltningsskik – og nægter at undskylde for sine fejl

Del artiklen her:

Retspræsident Christian Lundblad har ignoreret henvendelser om, hvordan han vil gøre skaden god igen i forbindelse med en indsamling, han anså for at være så ulovlig, at der ligefrem blev varslet politianmeldelser.

Antallet af domfældelser de senere år ved den såkaldte Særlige Klageret, som er discplinærinstans for ansatte ved domstolene, er til at overskue. Det skyldes at dommere, retsassessorer, dommerfuldmægtige og mere traditionelt kontorpersonale, kun sjældent træder ved siden af under udførelsen af deres arbejde og i deres fritid.

Men den helt store undtagelse til hovedreglen er Retten på Frederiksberg, hvor Ulla Otken indenfor kun få år, er blevet dømt fire gange for en på mange måder alternativ adfærd. Blandt andet oplyste hun i en Movia-bus, hvor hun blev taget for at køre uden billet, at hun ikke kunne finde på at snyde, fordi hun var dommer. Det endda selv om, at Ulla Otken ikke er traditionel dommer, men i stedet har rang af retsassessor. En jurist placeret lige under en byretsdommer, men med mulighed for på egen hånd at afsige domme og kendelser.

Læs også : Retspræsident opfandt lovgivning – da hans skandaleramte dommer blev presset

Retten på Frederiksberg ledes af retspræsidenten Christian Lundblad, som heller ikke synes at være standardtypen på en dommer. Således kunne vi på Journalista.dk i den forgangne uge afslører, at Lundblad påberåbte sig ikke-eksisterende lovgivning, da han forsøgte at forsvare Ulla Otken.

Indsamlingsnævnets henvendelse til Nye Borgerlige den 29. maj 2020

 

Indsamlingsnævnet : I SKAL ansøge om tilladelse hos os

Ved siden af at være præsident for Retten på Frederiksberg, bestrider Christian Lundblad også posten som formand for Indsamlingsnævnet. Et nævn der har til opgave at vurdere, om de mange indsamlinger der foretages hvert år, lever op til de stillede krav.

Blandt sagerne der i denne forbindelse er landet på Christian Lundblads bord er en indsamling, som Nye Borgerlige tog initiativ til i 2020. Det i bestræbelserne på at støtte Inger Støjberg, da den igangværende rigsretssag i juridisk forstand, for alvor tog sin begyndelse.

Læs også : Lydoptagelse : Dommer politianmeldt – men krævede alligevel at dømme anmelderen i anden sag

Det fik af egen drift Indsamlingsnævnet til at skrive til Nye Borgerlige i slutningen af maj sidste år, for at gøre opmærksom på, at det ifølge nævnet var nødvendigt at indhente tilladelse før indsamlingen kunne fortsætte. Dette fremgår af bilag, som Journalista.dk har fået adgang til :

– Indsamlingsnævnet er blevet bekendt med, at du foretager en indsamling via www.danskernestotterstojberg.dk til fordel for Inger Støjberg.

Efter Indsamlingslovens §3, stk. 1, kan en indsamling først iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen.

Du bedes derfor ansøge om tilladelse til indsamlingen hurtigst muligt og senest den 12. juni 2020.

Overtrædelse af ansøgningspligten kan efter Indsamlingslovens §16, stk. 1, straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Læs også : Embedsmænd dækker over dømt dommer: Nu har klageinstansen – endnu engang – pålagt dem at oplyse navnet

Et brev Indsamlingsnævnet fulgte op på få dage senere overfor Nye Borgerlige, hvor det igen krævede at skulle godkende Inger Støjberg-indsamlingen, for at den kunne fortsætte :

– Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at der ikke er tale om en indsamling til fordel for partiet Nye Borgerlige. Eftersom der ikke er tale om en indsamling til fordel for partiet eller til fordel for en opstillingsberettiget kandidats valgkampagne, er indsamlingen ikke undtaget fra kravet om tilladelse i Indsamlingslovens §3, stk. 1.

Nævnet skal derfor henvise til vejledningsbrev af 29. maj 2020, og henstille at ansøgning om tilladelse til indsamling sendes til nævnet senest den 12. juni 2020.

Læs også : Retspræsident lukker ned: Nægter at oplyse navnet på dømt dommer

Samme dag som Indsamlingsnævnet afsendte brevet til Nye Borgerlige, gik dets formand Christian Lundblad i medierne. Det for at fortælle, at der var tale om en ulovlig indsamling foretaget af det politiske parti, som stod foran at blive meldt til politiet. Overfor Politiken fortalte retspræsidenten blandt andet, at han syntes man havde strakt sig meget langt :

– Nu har vi givet dem en frist om at søge en tilladelse. Sker det ikke, så vil det i sidste ende resultere i en politianmeldelse.

Indsamlingsnævnets henvendelse til Nye Borgerlige den 4. juni 2020

 

Nye oplysninger var juridisk belæring af retspræsidenten

Men så langt kom det dog ikke, for den 15. juni 2020 måtte Christian Lundblad som formand for Indsamlingsnævnet erkende, at det simpelthen ikke havde haft styr på juraen. Det skyldtes at indsamlingen som foretaget af Nye Borgerlige til fordel for Inger Støjberg, slet ikke skulle godkendes af Indsamlingsnævnet, fordi der er tale om et politisk parti.

Læs også : Embedsmænd dækkede i månedsvis over dømt dommer : Nu er de blevet tvunget til at oplyse navnet på dommerens arbejdsplads

Hvilket Christian Lundblad i et brev til Nye Borgerlige blandt andet oplyste på denne måde :

– Det fremgår blandt andet af de supplerende oplysninger, at indsamlingen reelt iværksættes med det sigte at støtte partiet Nye Borgerlige, at midlerne ikke overføres til Inger Støjbergs disposition samt at midlerne indgår i Nye Borgerliges partiregnskab. På den baggrund har Indsamlingsnævnet ved et møde den 12. juni 2020 vurderet, at indsamlingen er omfattet af indsamlingslovens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorefter indsamlinger til støtte for politiske partier er undtaget fra kravet om tilladelse.

De supplerende oplysninger som Christian Lundblad omtalte, var dog reelt en juridisk belæring, som Nye Borgerlige havde fremsendt til nævnet.

Indsamlingsnævnets afgørelse om lovlighed den 15. juni 2020

 

Folketingets Ombudsmand : Nævnet har helt åbenlyst tilsidesat reglerne

I forlængelse af erkendelsen fra Christian Lundblad, forsøgte Nye Borgerlige at få en offentlig udtalelse fra retspræsidenten, hvor han skulle undskylde for problemerne, skabt af hans egne retsstridige juridiske vurderinger. Men i stedet for at gå ud og undskylde for sin fejl, valgte Christian Lundblad reelt at forholde sig helt tavs.

Læs også : Dommer havde ikke styr på juraen ved udvisning af Levakovic-gangster – bruger også stillingsbetegnelser hun ikke har

Det fik blandt andet Nye Borgerlige til i stedet at gå til Folketingets Ombudsmand, som tidligere i år kom med en udtalelse om forløbet. Det var dog ikke den sædvanlige Ombudsmand, der foretog gennemgangen af Christian Lundblad og resten af Indsamlingsnævnets fremgangsmåde, da der i stedet skete indsættelse af en såkaldt sætteombudsmand i skikkelse af Henrik Bloch Andersen. Brugen af Henrik Bloch Andersen, der til dagligt er dommer i Østre Landsret, skete, fordi den almindelige Ombudsmand, Niels Fenger, havde erklæret sig inhabil.

Læs også : Retspræsident nægtede at have udleveret bilag til DR-program – dukkede alligevel op i udsendelsen

I sin udtalelse fastslog Henrik Bloch Andersen, at Indsamlingsnævnet under Christian Lundblads ledelse, havde haft en fremgangsmåde, der på en lang række punkter var stærkt kritisable :

– Indsamlingsnævnet handlede ”klart i strid med god forvaltningsskik” i forbindelse med udtalelser til pressen

– Formandens udtalelser til pressen gav indtryk af, at indsamlingen krævede en tilladelse. Men på det tidspunkt havde nævnet endnu ikke færdigbehandlet sagen, og det viste sig senere, at indsamlingen faktisk ikke krævede tilladelse”

– Også en efterfølgende udtalelse om et spørgsmål om oprejsning til Nye Borgerlige var efter sætteombudsmandens opfattelse beklagelig, da nævnet på det tidspunkt ikke havde besvaret Nye Borgerliges henvendelse herom

På Journalista.dk har vi kontaktet Christian Lundblad for at høre, hvorfor han ikke har efterkommet ønsket for Nye Borgerlige og undskyldt sine forkerte juridiske vurderinger og udtalelser i pressen.

Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Del artiklen her:
1 Comment

  1. Interessant, tusinde tak for en informativ artikel, som vi helt mangler i de statsfinancierede medier

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*