Nyrup påstod hans organisation havde hjulpet 30.000 med at komme i uddannelse : Mange var dog allerede i fuld gang – og organisationen selv mener tallet er forkert

Del artiklen her:

Ifølge Headspace selv, har organisationen indenfor de seneste år hjulpet 30.000 unge. Men hvordan den i høj grad skatteyderfinansierede organisation grundlagt af Poul Nyrup Rasmussen er nået frem til det tal, er dog et åbent spørgsmål.

Headspace Poul Nyrup Rasmussen

– De bedste eksempler er arbejdet med Det Sociale Netværk, som nu har Headspace-centre i 17 danske byer, forankret i civilsamfundet med frivillige og samarbejde med kommuner og regioner. Her har vi de senere år rådgivet 30.000 unge til at komme i gang med en uddannelse. Her arbejder vi på at koble kommuner og virksomheder sammen i et netværk, der skal sikre, at psykisk sårbare kan få et job i en virksomhed. Det er til gavn for de unge, for virksomhederne og samfundet.

Sådan lød det vinteren 2018 fra Poul Nyrup Rasmussen, da han overfor Berlingske fortalte om den succes, som man fra Det Sociale Netværk og underafdelingen Headspaces side, mente at kunne fremvise. En succes der blandt var med til at gøre, at organisationen, der blev stiftet af den tidligere socialdemokratiske statsminister, fra og med vinteren 2019 er kommet på Finansloven – med et stort tosifret millionbeløb i statslig støtte. Det til blandt andet at endnu flere centre kan startes op rundt om i landet, så unge med forskellige sociale og personlige problemer kan komme ind, for at få en snak.

Læs også : Alternativ-profil havde ifølge eget udsagn næsten ikke fløjet i årevis – tog alligevel flyet 16 gange på 9 måneder

Et projekt Poul Nyrup Rasmussen også tidligere har udtalt, ville kunne have hjulpet hans datter, der begik selvmord.

 

Forskellige forklaringer forskellige steder i landet

Selv om tallet på de 30.000 unge der har været igennem Headspaces rådgivning, for på den måde at komme eller blive fastholdt i uddannelse, jævnligt har været brugt i forbindelse med opnåelsen af store offentlige tilskud, må det i bedste fald anses for at være tvivlsomt. Det fremgår af aktindsigter, som Journalista.dk har opnået hos de 17 byer, som igennem de seneste år har været med til at finansiere Headspaces rundt om i landet.

Læs også : Skærer ned for tosifret millionbeløb på de svageste indbyggere : Kommune bruger alligevel 150.000 kroner på at se på arkitektur i Holland

Det drejer sig blandt andet om Odense Kommune, hvor Headspace har været repræsenteret de seneste år. Her fremgår det samtidig af et referatet fra et møde i kommunens Ældre- og Handicapudvalg den 19. juni i 2018, at Headspaces brugere langt fra er så udsatte, som den i meget høj grad skatteyderfinansierede organisation selv ofte giver udtryk for :

– Odense Kommune har registeret en stigning i antallet af samtaler i Headspace i sidste kvartal af 2017 og i 2018. Unge der opsøger Headspace er i overvejende grad i uddannelse og over 80 % har ingen eller en lille risiko for at afbryde deres uddannelse.

Læs også : Frække damer og Sko & Torp-koncert på slot : Randers Havn fester på din regning

Ifølge Headspaces egne såkaldte ”Nøgletal for hvert center”, er det dog begrænset, hvor mange unge der i det hele taget har gjort brug af dets afdeling i Odense – selv om at skatteyderne i Odense Kommunes skatteborgere årligt bruger omkring 1 million kroner på projektet, når der sker medregning af udgifter til eksempelvis husleje. Således havde Headspaces afdeling i hele 2017 kun 72 unge, som lagde vejen forbi dets kontor. Et antal der i 2018 var steget til 233, når der sker opgørelse af årets 6 første måneder.

 

Headspace : Tallet på 30.000 var en fejl

En del af forklaringen på den voldsomme stigning af brugere mellem 2017 og 2018 kan findes i måden, som Headspace opgør de unge mennesker på, som man oplyser at have hjulpet. Således tilbyder Poul Nyrup Rasmussens organisation ikke kun samtaler med unge truede, men også det, man kalder for kortvarige kontakter. Disse er typisk på mellem 5 og 10 minutter, hvilket eksempelvis var tilfældet på en spejderlejr, hvor Headspace deltog. Ligesom Headspace tilsyneladende også har medtalt tilfældige møder på Folkemødet i opgørelserne over de kontakter, organisationen har haft med unge mennesker.

Ifølge Headspaces hjemmeside udgør de kortvarige samtaler 20% af den samlede kontakt, der har været med de unge mennesker.

Læs også : Flere hundrede tusinde kroner brændt af på lysende bogstaver : Alternativ branding i Randers

Ifølge Søren Mejrup, særlig rådgiver hos Det Sociale Netværk, som Headspace hører under, er tallet på de 30.000 som Poul Nyrup har opgivet overfor blandt andet Berlingske, ikke korrekt. Således oplyser han i en email til Journalista.dk, at tallet er langt højere :

– Det beror på en misforståelse, at vi har rådgivet 30.000 unge til at komme i gang med en konkret uddannelse. Siden starten i 2013 har headspace hjulpet, rådgivet og støttet mere end 42.000 børn og unge, som har søgt hjælp i Headspace.

Læs også : Regeringen har lige fået kæmpe lønforhøjelse – men den griner de af i Randers og Herning : Her tjener bureaukraterne nemlig langt mere

Søren Mejrup har dog ikke overfor Journalista.dk ønsket at oplyse, hvilken dokumentation man har for, at man skulle have hjulpet 42.000 unge mennesker med enten at komme i gang med en uddannelse eller blive fastholdt i den. Ligesom man heller ikke fra Søren Mejrups side har ønsket at oplyse, hvorfor Poul Nyrup Rasmussen er fremkommet med forkerte tal.

Del artiklen her:
Vær den første til at kommentere

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*