Multikulturelle radio- og tv-stationer politianmeldt – efter at have udgivet sig for at være død mand

Del artiklen her:

Direktøren for et multikulturelt mediehus har erkendt, at han gjorde brug af en afdøds alias, da han var i kontakt med Radio- og TV-Nævnet.

juristkontoret

Det er de færreste, der kan siges at have været i dokumenterbar kontakt med en afdød. Men det har været tilfældet for Radio- og TV-Nævnet, efter at de skrev sammen med den udpegede kontaktperson for Aarhus Lokalradio og TV. En såkaldt ikke-kommerciel radiostation, der finansieres af staten og sender fra det såkaldte interkulturelle mediehus i Aarhus-forstanden Åbyhøj.

Her deler Aarhus Lokalradio og TV ikke kun adresse med en række andre lignende radiostationer, men også Aarhus Global Media. Et firma drevet via en forening, hvis ansatte samtidig har det til fælles, at de i meget høj grad også er involverede i ikke-kommercielle radiostationer som Aarhus Lokalradio og TV, der årligt modtager over 700.000 kroner i statstilskud.

Læs også : Multikulturel tv- og radio-station udgav sig for at være død mand overfor Radio- og TV-Nævnet – uden at det greb ind overfor milliontilskud og sendetilladelse

Blandt andet drejer det sig om Svend-Åge Ekberg, der indtil foråret 2019 var ansat hos Aarhus Global Media. Samtidig var han formand for Aarhus Lokalradio og TV, som sommeren 2019 blev kontaktet af Radio- og TV-Nævnet i forbindelse med et spørgsmål om valg af revisor.

Men selv om en person udgav sig for at være Svend-Åge Ekberg via dennes alias, Jouko Kukkamäki, var det ikke formanden selv, som skrev sammen med nævnet. For Svend-Åge Ekberg var nemlig afgået ved døden måneden inden, at der blev skrevet sammen med Radio- og TV Nævnet.

Politianmeldelse indgivet mod Aarhus Global Media

 

Politianmeldt for at udgive sig for at være død mand

Overfor Indblik.net, som Journalista.dk samarbejder med omkring blandt andet dækningen af Aarhus Global Media, erkender formanden og direktøren for Aarhus Global Media, Rui Monteiro, at det var ham, der skrev på vegne af Svend-Åge Ekberg. Det skete selv om Rui Monteiro var klar over, at Svend-Åge Ekberg var død.

Læs også : Indvandrerradioens tilskudscirkus : Scorer millioner på byge af foreninger – anført af far, datter og hans medarbejdere

Det har gjort, at der er indgivet politianmeldelse for dokumentfalsk af en borger, hvis fulde navn er Journalista.dk bekendt. Ifølge ham sker politianmeldelsen, fordi der er et behov for et opgør med svindel med offentlige midler indenfor særligt mediebranchen :

– Da jeg læste om denne sag, med hvad der ligner seriøst dokumentfalsk, og så andre i kommentarerne nævne at det burde politianmeldes, så tænkte jeg, at det kunne jeg da godt gøre.

Læs også : Opdigtede og døde personer tildelt sendetilladelser og millioner i statstilskud : Radiostationer slap alligevel med advarsel

Hvis jeg ikke selv gør det, så er der en god chance for, at politiet ikke hører om sagen.

Ifølge anmelderen er en væsentlig årsag til politianmeldelsen, at store beløb bliver ført tilbage til statskassen :

– Jeg håber at politiet indleder en sag som efterforskes seriøst, da der jo er tale om flere millioner skattekroner, som muligvis er blevet givet uretmæssigt. Hvis retten er enig, så håber jeg naturligvis på, at disse penge kommer tilbage til statskassen og at alle licenser inddrives og frigives til andre.

 

Forsker : Der kan være tale om bedrageri og dokumentfalsk

Overfor Indblik.net, som Journalista.dk blandt skriver artiklerne om Aarhus Global Media sammen med, fortæller Lotte Helms, ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet med speciale i strafferet, at en række forudsætninger skal være opfyldte, før der kan ske domfældelse for dokumentfalsk :

– Det er en betingelse for at straffe for dokumentfalsk, at der er gjort brug af et falsk dokument med henblik på at skuffe i retsforhold. Det kan være ved en falsk underskrift, falskneri med betalingsmidler, ændringer i dokumenters indhold mm. For at der kan dømmes for dokumentfalsk, skal man have haft til hensigt at skuffe i retsforhold, så der behøver ikke at være en økonomisk vinding, men det er ofte motivet – og ofte hænger dokumentfalsk og bedrageri sammen.

Læs også : Erfaren tv-mand opdagede falske navne i ansøgninger om sendetilladelser og milliontilskud : Radio- og TV-Nævnet må inddrage licenserne – men nævnet nægter

Ifølge Lotte Helms, der alene udtaler sig generelt og ikke konkret om sagen, at der ved brug af andres identitetsoplysninger, efter omstændighederne samtidig kan være tale om bedrageri. Men at der også her skal ske opfyldelse af en række forudsætninger, inden der kan dømmes for overtrædelse af Straffelovens bestemmelser :

– Bedrageri kendetegnes ved, at den tiltalte har vildledt andre, der så lider et uberettiget økonomisk tab, som den tiltalte selv eller andre opnår uberettiget udbytte af. Det er altså en grundbetingelse, at der skal foreligge en vildfarelse hos en tredjemand, og at den skal være fremvirket for at opnå et økonomisk udbytte.

Del artiklen her:
1 Comment

  1. Jeg er spændt på at se ‘straffen’ for dette svindelnummer. Håber at du holder os “up to date” med resultatet.

Kommenter på artiklen

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*